אותיות/
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ
ף צ ץ ק ר ש ת
ספרות/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
% ¹ ² ³ ½ ¼ ¾
סימנים/
. : ; , ! ? " ' °
( ) [ ] { } / \ | ^
@ # $ & ~ ˜ ® ©
* < > - _ + = « »
אייקונים/
© בצלאל 2012