גודל–אות (בפיקסל)/
15/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
14/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
16/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
13/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
17/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
12/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
18/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
11/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
מאלף ועד תו/
128/
אבגדהוזחטי כךלמםנןסע פףצץקרשת
 א
 י  ש
 ע  מ  ז
 ק   נ   ט   ס
 ל    צ    ר    פ    ת
 ו      ד      ג      ב      ח      כ      ה 
96/
48/
36/
24/
18/
12/
נגטיב/
15/
אלף בית
מלים ולחן: נעמי שמר

אלף - אוהל, בית - זה בית
גימל זה גמל גדול,
מהי דלת - זוהי דלת
שפותחת את הכל.
(אלף-בית-גימל-דלת)

הא - הדס, ווו הוא ורד
שפרחו לי בחולות,
זין - חית שתיהן ביחד
זהו זר חבצלות.
(הא-וו-זין-חית)

בני השש ובני השבע
אלף-בית, אלף-בית,
מציירים בגיר וצבע
אלף-בית, אלף-בית,
ויוצאות במחול מחניים
אלף, אלף-בית,
אותיות עשרים ושתיים
אלף-בית.
(אלף-בית-גימל-דלת
הא-וו-זין-חית)

טית זה טוב ויוד זה יופי
כף זה כן ולמד לא,
מם ונון זה מן ונופת
קח לך ותן גם לו.סמך - ספר, עין - עין
פא - פרפר וגם פשוש,
צדיק - צחוק עד לב שמיים
קוף זה קוף וריש זה -
ראש גדול על הכתפיים
ילד טוב ירושלים
וביחד...

בני השש ובני השבע...

מה צריך לבוא עכשיו?
איפה שין? ואיפה תו?
שין - שלום ותו - תודה
ונגמרה העבודה.

שין - שלום ותו - תודה
ונגמרה העבודה,
ד”ש לכל המשפחה
ולך לך לדרכך.
(סמך-עין-פא-צדי
קוף-ריש-שין-תו)

בני השש ובני השבע...
14/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
15/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
16/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
17/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
השוואה לאריאל/
כרמלה ואריאל/
א א ג ג ה ה
ו ו ט ט י י
כ כ ל ל מ מ
נ נ ס ס פ פ
צ צ ק ק ת ת
כרמלה/
אלף בית
מלים ולחן: נעמי שמר

אלף - אוהל, בית - זה בית
גימל זה גמל גדול,
מהי דלת - זוהי דלת
שפותחת את הכל.
(אלף-בית-גימל-דלת)

הא - הדס, ווו הוא ורד
שפרחו לי בחולות,
זין - חית שתיהן ביחד
זהו זר חבצלות.
(הא-וו-זין-חית)

בני השש ובני השבע
אלף-בית, אלף-בית,
מציירים בגיר וצבע
אלף-בית, אלף-בית,
ויוצאות במחול מחניים
אלף, אלף-בית,
אותיות עשרים ושתיים
אלף-בית.
(אלף-בית-גימל-דלת
הא-וו-זין-חית)

טית זה טוב ויוד זה יופי
כף זה כן ולמד לא,
מם ונון זה מן ונופת
קח לך ותן גם לו.

סמך - ספר, עין - עין
פא - פרפר וגם פשוש,
צדיק - צחוק עד לב שמיים
קוף זה קוף וריש זה -
ראש גדול על הכתפיים
ילד טוב ירושלים
וביחד...

בני השש ובני השבע...

מה צריך לבוא עכשיו?
איפה שין? ואיפה תו?
שין - שלום ותו - תודה
ונגמרה העבודה.

שין - שלום ותו - תודה
ונגמרה העבודה,
ד”ש לכל המשפחה
ולך לך לדרכך.
(סמך-עין-פא-צדי
קוף-ריש-שין-תו)

בני השש ובני השבע...
אריאל/
אלף בית
מלים ולחן: נעמי שמר

אלף - אוהל, בית - זה בית
גימל זה גמל גדול,
מהי דלת - זוהי דלת
שפותחת את הכל.
(אלף-בית-גימל-דלת)

הא - הדס, ווו הוא ורד
שפרחו לי בחולות,
זין - חית שתיהן ביחד
זהו זר חבצלות.
(הא-וו-זין-חית)

בני השש ובני השבע
אלף-בית, אלף-בית,
מציירים בגיר וצבע
אלף-בית, אלף-בית,
ויוצאות במחול מחניים
אלף, אלף-בית,
אותיות עשרים ושתיים
אלף-בית.
(אלף-בית-גימל-דלת
הא-וו-זין-חית)

טית זה טוב ויוד זה יופי
כף זה כן ולמד לא,
מם ונון זה מן ונופת
קח לך ותן גם לו.

סמך - ספר, עין - עין
פא - פרפר וגם פשוש,
צדיק - צחוק עד לב שמיים
קוף זה קוף וריש זה -
ראש גדול על הכתפיים
ילד טוב ירושלים
וביחד...

בני השש ובני השבע...

מה צריך לבוא עכשיו?
איפה שין? ואיפה תו?
שין - שלום ותו - תודה
ונגמרה העבודה.

שין - שלום ותו - תודה
ונגמרה העבודה,
ד”ש לכל המשפחה
ולך לך לדרכך.
(סמך-עין-פא-צדי
קוף-ריש-שין-תו)

בני השש ובני השבע...
כותרות/
48/
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם
42/
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם
36/
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם
30/
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם
24/
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם
20/
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם
16/
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם
12/
עטלף אבק נס דרך מזגן שהתפוצץ כי חם
בדיקת גובה שורה
גודל אות 15/
מרווח בין התווים
גודל אות 18/
24/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים
כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי.
21/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים
כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי.
18/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים
כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי.
15/
אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים
כך צלילים שונים. הכתב מורכב מאותיות המשמשות לכתיבת כל המילים הקיימות בשפה מסוימת, שיכולה להיות שפה טבעית (או מלאכותית). האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי הקדום “כתב רעץ”, ומקורו בכתב הארמי.
4/
האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
3/
האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
2/
האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
1/
האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
0/
האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
1-/
האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות; כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפות: עברית, יידיש וערבית יהודית.
ספרות/
15/
1223445
7889445
0011234
9785647
16/
1234678
9966007
1159754
8897421
17/
3349785
9978645
6679784
1141984
18/
2761977
0831980
2220212
2411984
שילוב עם הגופן
הלטיני Ubuntu /
סטפני ג'ואן אנג'לינה ג'רמנוטה (באנגלית: Stefani Joanne Angelina Germanotta ; נולדה ב-28 במרץ 1986), הידועה בעיקר בשם הבמה ליידי גאגא (Lady Gaga), היא זמרת אמריקאית הידועה בלבושה יוצא הדופן ובקול המצו-סופרן שלה. ב-26 בינואר 2010 שחררה גאגא את הסינגל השני מתוך האלבום, Telephone בו מתארחת הזמרת ביונסה. ביונסה ג'יזל נואלס (Beyoncé Giselle Knowles, נולדה ב-4 בספטמבר 1981), המוכרת לרוב בשמה הפרטי, ביונסה, היא זמרת פופ ורית'ם אנד בלוז, פזמונאית, מפיקה ורקדנית, כוריאוגרפית, שחקנית ודוגמנית אמריקאית.
אייקונים/
❦ דף הבית
✉ דוא”ל
✏ עריכה
❧ חיפוש
✇ שמירה
✕ סגירה
✈ קנייה
✆ מיקום
❥ עשו לי לייק
❤ עשיתם לי לייק
→ הקודם
← הבא
↑ מעלה
↓ מטה